POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul și/ sau orice Serviciu oferit de MAR SRL (spre exemplu când participați la concursurile și/sau campaniile noastre).
Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).
ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VA SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

MAR SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și/sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact:
Responsabilul cu Protecția Datelor
SC MAR SRL
CUI: 15351670
Reg. com.: J38/278/2003
Adresă: Str. Traian Nr. 16 bis, Drăgășani, Vâlcea
Telefon: 0787528271
Banca: Banca Comercială Română, Sucursala Drăgășani
IBAN: RO33 RNCB 0264 0042 5843 0001
SWIFT/ BIC: RNCBROBU
E-mail: office@casaisarescu.ro

CE DATE PRELUCRĂM?
Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul (e.g. când comentați în secțiunea de comentarii), va înregistrați pe pagină noastră, contractați un abonament, vă înscrieți în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri), doriți să primiți comunicări comerciale sau să participați la sondajele și chestionarele noastre, sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare
De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a va recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politică privind Cookies.

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participă la concursuri, chestionare sau sondaje.

Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noile produse / servicii oferite de Societate, de a vă lansă invitații de a participă la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunică alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societătii.

 

Organizarea de concursuri și promoții

Dacă sunteți de acord, puteți participă la concursurile și loteriile cu premii organizate de noi și/sau partenerii noștri.
De asemenea, atunci când organizăm concursuri, avem interesul legitim să prelucrăm date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări.

 

Înregistrarea convorbirilor telefonice cu câstigatorii concursurilor organizate de noi.

Putem înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate câștigatoare în concursurile / loteriile organizate de noi. Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul care se ocupă de promoții / marketing, dar și pentru a asigură dovadă aspectelor agreate cu câstigatorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.Înregistrarea se va face doar, dacă vom avea cosimtamantul interlocutorului.

 

Analiză interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, [inclusiv pe bază unor analize avansate]

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vanzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.[De asemenea, dacă sunteți de acord, putem efectuă analize avansate cu privire la interesele și preferințele dvs. rezultând din informațiile pe care le deținem despre dvs. din interacțiunea cu noi, precum și prin combinarea datelor obținute de la terți (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale i adaptate nevoilor și preferințelor dvs.]
Putem realiză diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, activitatea de vanzări / prelucrare.

 

Executarea contractului încheiat cu noi.

Atunci când solicitați furnizarea unor abonamente putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adresă de livrare / furnizare, date de tranzacționare, etc.)

Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii și suport

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societății oferite prin Site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigură servicii adecvate.

 

Analize și statistici privind funcționarea site-ului, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectam în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efecturarii unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Site-ul sau sunt oferite Serviciile.
Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului.În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.
De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a va oferi publicitate bazată pe interes.

 

Conectare prin rețelele de socializare

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube și Instagram și astfel să aveți posiblitatea să accesați conținutul postat pe noi pe Site și sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale mai facil.
Dacă accesați contintul postat pe acele rețele de socializare sau comentați pe acele rețele de socializare, sau accesați Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

 

Apărarea drepturilor şi intereselor înjustiţie

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

 

1. CUI DEZVĂLUIM DATELE?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor noastre (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (îi) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.
De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

2. CÂT PĂSTRĂM DATELE?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți un abonat de-al nostru, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreagă durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minima de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, dacă sunteți câștigător al unui concurs organizat de Societate, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit să fie revendicat sau de la data la care ați revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

3. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, va sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată.

 a)     Dreptul de acces puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

 b)    Dreptul de a corectă datele  puteți ne solicitați modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergere puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când:

(i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
(îi) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
(iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv;
(iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție:

Puteți să va retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ.
De asemenea va puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
f) Dreptul la portabilitatea datelor în măsură în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g) Dreptul de a depune o plangerela autoritatea de supraveghere aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România.

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro